Οικονομικά πακέτα προσφορών για το χειμώνα

 • Α΄ Γυμνασίου:
  2 ώρες μαθηματικά την εβδομάδα : 50€ το μήνα
 • Β΄ Γυμνασίου:
  2 ώρες μαθηματικά την εβδομάδα: 50€ το μήνα
 • Γ΄Γυμνασίου:
  2 ώρες Μαθηματικά
  1 ώρα Φυσική
  1 ώρα Χημεία
  την εβδομάδα 60€ το μήνα

  Προαιρετικά τμήματα Αρχαίων • Α ΄ Λυκείου:
  • 4 ώρες Mαθηματικά την εβδομάδα
  • 2 ώρες Φυσική την εβδομάδα
  • 2 ώρες Χημεία την εβδομάδα
  • Προαιρετικά Τμήματα Έκθεσης - Αρχαίων

  100 € το μήνα

  Έναρξη μαθημάτων 10 Σεπτεμβρίου • Β ΄Λυκείου
  • Ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών:
   Aρχαία Ελληνικά: 4 + 1 ώρες
   Έκθεση - Λογοτεχνία: 3 ώρες
   Ιστορία (από Ιανουάριο): 1 ώρα

   Προαιρετικά μαθήματα:
   Άλγεβρα: 2 ώρες


  • Ομάδα θετικών σπουδών:
   Άλγεβρα: 2 ώρες
   Έκθεση - Λογοτεχνία: 3 ώρες

   Προαιρετικά μαθήματα:
   Μαθηματικά προσαν.: 2 ώρες
   Φυσική προσαν.: 2 ώρες
   Χημεία Γ.Π.: 2 ώρες
   (Μαθηματικά προσαν., Φυσική προσαν. & Χημεία Γ.Π. από Ιανουάριο ύλη Γ' Λυκείου)


  • Ομάδα Οικον. Επιστ. & Πληρ/κης:
   Άλγεβρα: 2 ώρες
   Έκθεση - Λογοτεχνία: 3 ώρες
   Πληροφορική: 1 ώρα
   Α.Ο.Θ.: 1 ώρα


  • Ομάδα Υγείας Ζωής:
   Έκθεση - Λογοτεχνία: 3 ώρες
   Φυσική προσαν.: 2 ώρες
   Χημεία Γ.Π.: 2 ώρες
   (Φυσική προσαν. & Χημεία Γ.Π. από Ιανουάριο ύλη Γ' Λυκείου)
 • Γ ΄ Λυκείου – Απόφοιτοι
  Οι τιμές είναι ανάλογες της επιλογής των μαθημάτων

 

 

 

 

 


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.